Erhvervslivredderprøve
- for fastansat personale i svømmehaller

Erhvervslivredder-
prøvekursus


Varighed

6½ timer + prøve


Målgruppe

Svømmehaller og badelande, der kan stille såvel svømmehal som kursuslokale til rådighed for et kursus.


Jeg vil gerne være livredder

Erhvervslivredderprøven er en intern prøve for ansatte livreddere, og du kan derfor ikke tage denne prøve inden, du bliver ansat i svømmehallen. Erhvervslivredderprøven gælder endvidere kun for den svømmehal, hvori den er taget.


Svømmehaller ansætter som regel kun nye livreddere med dokumenterede livredningsfærdigheder på niveau med deres øvrige personale, således at du som ny livredder kan være med til at varetage sikkerheden i svømmehallen allerede fra din første arbejdsdag. Dermed undgår svømmehallen nemlig en dyr dobbeltbemanding i din oplæringsperiode, hvor du lærer alt det andet en livredder ellers skal kunne indenfor kundepleje, rengøring mv.


Vil du gerne være livredder, anbefaler vi derfor, at du gennemføre vores kompetencegivende bassinprøvekursus, hvor du får en bred livredningsmæssig uddannelse målrettet svømmehaller. Under uddannelsen opnår du de samme færdigheder som Erhvervslivreddere har på alle livredderens 3 livredningsmæssige kompetenceområder:


• Livredningsteknikker i vand

• Svømmehalsrelateret førstehjælp

• Beredskabsplaner - herunder hvordan man forebygger ulykker i svømmehaller.


Du kan læse mere om vores Åbne Kompetencegivende Bassinprøvekurser her.


Vil du gerne være livredder, anbefaler vi derfor, at du gennemføre vores kompetencegivende bassinprøvekursus, hvor du får en bred livredningsmæssig uddannelse målrettet svømmehaller. Under uddannelsen opnår du de samme færdigheder som Erhvervslivreddere har på alle livredderens 3 livredningsmæssige kompetenceområder:Formål

Formålet med uddannelsen er at aflægge og bestå den autoriserede Erhvervslivredderprøve fra Halinspektørforeningen


Kursusindhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden

• Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

• brug af hjertestarter (AED)

• Brug af ilt (Oxygén)

• Psykologi og skadestedsledelse

• Svømmehallens farlige områder / forebyggelse af ulykker

• Svømmehallens sikkerhedsplaner

• Håndtering af klor og syre

• Drukneulykker

• Livstruende blødninger

• Shock og shockforebyggelse

• Saunaulykker

• Faldulykker

• Fremmedlegemer i luftvejene

• Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle

• Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper

• Anatomi

• Frigørelsesgreb

• Bjærgeteknikker

• Dykketeknikker

• Ophalingsteknikker

• Nødflytning

• Aflæggelse af autoriseret Erhvervslivredderprøve


På kurset gennemgår vi også sikkerhedsprocedurerne for jeres svømmeanlæg. Vi kan stort set altid komme med forbedringsforslag til svømmehallens sikkerhedsprocedure ligesom I lærer en række værktøjer til efterfølgende selv at arbejde med at forbedre jeres sikkerhedsprocedurer.


Erhvervslivredderprøven består af en anlægsdel og en bassindel


Anlægsdel

• Livredderaspiranten fremviser og gennemgår sikkerhedsforanstaltningerne på anlægget

• Alarmerings- og evakueringsplaner

• Placering af genoplivnings-og sikkerhedsudstyr - herunder oxygenudstyr, hjertestarter, spineboard mm.

• Specielle sikkerhedsforanstaltninger ved eksempelvis vipper, rutsjebaner, klatrervægge, tårne mm.

• Beredskabsplaner for klor og syre uheld


Bassindel

1. Udsrping fra bassinkant, efterfulgt af 200 meter fri svømning, hvor overblikket skal bevares på de sidste 50 meter: Maksimumtid: 1 minut og 30 sekunder på de sidste 50 meter. Der skal entes svømmes brystsvømning eller vandpolocrawl

2. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til bassinbund efter bjærgedukke

3. Undsætning af panisk person med hjælpemidler evt. med redningstorpedo, båre eller andet flydemiddel. Ingen unødig pause på kanten for undsætningen.

4. Et frigørelsesgreb, 5 meter bjærgning af panisk svømmer, efterfulgt af 10 meter bjærgning af bevidstløs person til kant, samt optagning af medie i samarbejde med hjælper. Derefter startes trinvis førstehjælp til bevidstløs med normalt vejrtrækning.

5. Indenfor 1 minut efter øvelse 4 udføres følgende: udspring fra bassinkant efterfulgt af en skrå dykning efter bjærgedukke, som er udlagt 10 meter fra udspringstedet på bassinets dybeste sted. Bjærgning og optagning af medie sker alene, uden hjælper Klargøring til trinvis førstehjælp til en druknet voksen med hallens udstyr, som ankommer 1 minut efter alarmering af hjælper. Førstehjælp med hjælper og hallens udstyr skal minimum ske i 3 minutter. Førstehjælper skal betjene hallens udstyr.

6. Direkte efter afslutning af HLR med hallens udstyr til voksne, vises HLR til enten spæd eller junior samt der stilles 3 spørgsmål i almen førstehjælp, eksempelvis pludseligt opstået sygdomme eller tilskadekomst.


Der overhøres i førstehjælp (faldulykker/hovedskader- brud på nakke, øvrige brud, blødninger, hedeslag kramper mm.) samt i diverse sygdomme (Blodprop i hjertet, sukkersyge, astma mm.). Desuden skal aspiranten have kendskab til: Kunstig åndedræt i vand – indblæsninger gives lettest ved kant eller dybder hvor redder kan bunde. Skal kunne håndtere spineboard til optagning eller håndtering af udspringer med skade på nakke i samarbejde med hjælper.


Forudsætninger

Kurset forudsætter, at du kan svømme 50 m med t-shirt på under 1.30 min., samt at du kan dykke ned på bunden 3 gange i din svømmehal. Prøvetager skal være fyldt 18 på prøvetagningstidspunktet. Der må under prøven ikke anvendes svømmebriller og andre hjælpemidler.


Kompetencegivende kursusbevis

Efter bestået erhvervslivredderprøve modtager du Halinspektørforeningens autoriserede erhvervslivredderbevis, og er nu klar til at være livredder eller teknisk serviceassisten i din svømmehal, hvor du har aflagt prøven.


Kursets rammer

Erhvervslivredderprøvekurset består både af teori og praktiske øvelser i førstehjælp samt træning i livredningsteknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset, ligesom praktisk tøj anbefales under førstehjælpsøvelserne. Til selve erhvervslivredderprøven (vanddelen) skal du endvidere anvende din normale arbejdsbeklædning.


Læs også artiklen "Hvilken livredningsprøve skal jeg vælge".Book et kursus

Navn på Svømmehal / Vandland*
Kontaktperson*
Hvor skal kurset holdes?
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked