s


Livredning - Livedningskurser.dk
        Telefon:   (+45)  2078 1525         E-mail:   kontakt@livredningskurser.dk
Kursustilmelding

Evt. Firma/Klub
Navn
Adresse
Post nr. + By
Telefon / Mobil
E-mail
Evt. besked


Kursuskalender efteråret 2018

Kompetencegivende bassinprøve

Hold KI-NOV-18
Bassinprøvekursus
11. november 2018 - kl. 11.00-17.00
Aflæggelse af bassinprøve
18. november 2018 - kl. 12.30-17.30
Sted: Kildeskovshallen
Adolpsvej 25, 2820 Gentofte
P
ris kr. 990,- inkl. moms

Datoen for vores kurser i foråret 2019 ventes klar i november

Passer datoerne i et kursus dårligt
med din kalender, har du mulighed
for at deltage på et kursus og af-
lægge selve prøven på en prøvedag
for et efterfølgende kursus. Der må
dog ikke gå mere end 3 måneder
mellem kursus og prøvedag. Ønsker
du at benytte denne fleksible mulig-
hed, skal du skrive i tekstfeltet
hvilken  alternativ prøvedage, du
ønsker at benytte.


På alle vore kurser undervises
der efter de nyeste internationale
guidelines for førstehjælp, gen-
oplivning og hjertestart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åbne kompetencegivende bassinprøvekurser for
livredderaspiranter, svømmelærere, pædagoger mv.


(Kursistanmeldelser)

Varighed
6 timer + prøve

Vil du gerne være livredder? eller er du svømmelærer eller pædagog og ønsker at
kunne varetage vandsikkerheden, når din skole eller institution er i svømmehallen
eller på stranden med børnene?


Som skolelærer eller pædagog påhviler der dig et særligt juridisk ansvar, når I er
i svømmehallen med børnene, og du bør derfor have samme livredningsniveau
som livredderne i svømmehallen.

Læs mere om pædagogers og skolelæreres juridiske ansvar for
sikkerheden, når de er i svømmehallen med børnene


På det kompetencegivende bassinprøvekursus træner vi dig i alle livredderens tre sikkerhedsmæssige kompetenceområder:

 
  Livredningsteknikker i vand
 
  Svømmehalsrelateret førstehjælp
 
  Svømmehallens beredskabsplan / forebyggelse af ulykker i svømmehallen

hvor du opnår et livredningsfagligt niveau, der rent sikkerhedsmæssigt gør dig i
stand til at gå ind i svømmehallens vagtplan fra dag 1 eller udfylde rollen som sikker-
hedsansvarlig for din skoles svømmeundervisning eller din institutions vandaktiviteter
i svømmehallen.

Målgruppe
Livredderaspiranter, a
spiranter til politiskolen og ambulanceredderskolen, pædagoger,
svømmelærere, sejlklubsinstruktører og andre med ansvar ved vandaktiviteter.


Jeg vil gerne være livredder i en svømmehal

Kurset er for dig, der sikkerhedsmæssigt ønsker at blive kvalificeret til livredderjobbet
i en svømmehal.
Er du pt. uden job, kan du i nogen tilfælde få din a-kasse til at betale
kursusafgiften. Forhør dig i din a-kasse om denne mulighed.
Læs også vores brochure "Hvordan bliver jeg livredder?".

Hvordan bliver jeg livredder


Kursusindhold
    Ulykkesdisponering
    Redningskæden
 
  Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
 
  Genoplivningsudstyr, ilt (oxygén), Hjertestarter (AED)
 
  Psykologi og skadestedsledelse
 
  Svømmehallens farlige områder
 
  Svømmehallens sikkerhedsplan
 
  Drukneulykker
 
  Livstruende blødninger
 
  Shock og shockforebyggelse
 
  Saunaulykker
 
  Faldulykker
 
  Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle
    Fremmedlegemer i luftvejene
 
  Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper
 
•  Smitterisiko
 
  Anatomi
 
  Frigørelsesgreb,
 
  Bjærgeteknikker
 
  Dykketeknikker
 
  Ophalingsteknikker
 
  Nødflytning
 
  Situationsøvelser
 
  Aflæggelse af kompetencegivende bassinprøve

Den kompetencegivende bassinprøves indhold
Overordnet består den kompetencegivende bassinprøve af 3 dele:
 
En anlægsdel
 
Livredningsteknikker i vandet
  
Svømmehalsrelateret førstehjælp - herunder brug af svømmehallens genoplivnings-
    udstyr


1.
Prøvetager skal kunne redegøre for svømmehallens alarmerings-/evakueringsplan
   ved ulykker - herunder brand og klorudslip, foranstaltninger til at forebygge ulykker 
   ved fx. vipper, vandrutshebaner mv.

2.
Udspring efterfulgt af 50 m svømning. Maksimal tid 1½ min.
3. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til dukke på bassinbund
4. Undsætning af panisk svømmer, efterfulgt af 10 meter bjærgning og afsluttende
    med sikker aflevering ved kant.
5. Ny variant af undsætning af panisk svømmer efterfulgt af 25 m bjærgning af
    roligt medie, sikker aflevering og ophaling med hjælper.
6. Udspring fra bassinkant og 10 meters dykning efter bjærgedukke på dybeste
    sted, optagning af medie og klargøring til genoplivning.
7. Teoretisk / praktisk prøve, hvor prøvetager demonstrerer overblik i svømmehals-
    relateret førstehjælp samt brug af svømmehallen genoplivningsudstyr - herunder
    brug af ilt (oxygen) og hjertestarter (AED).

Øvelserne 2-6 udføres påklædt, i sammenhæng og uden unødvendige pauser. På-
klædning er den, prøvetager anvender i svømmehallen – dog minimum t-shirt.

Forudsætninger
Kurset forudsætter, at du kan svømme 50 m med t-shirt på under 1.30 min., samt at
du kan dykke ned på bunden 3 gange. Bassinet er 4 meter dybt. Hvis det er længe
siden, du har været i svømmehallen, kan det være en god ide at tage i svømme-
hallen og teste dine dykkefærdigheder af, inden du melder dig til kurset.

Kompetencegivende kursusbevis
Efter bestået bassinprøve modtager du
LIVREDNINGSKURSER’s komptetence-
givende bassinprøvebevis.

LIVREDNINGSKURSER’s kursusbevis er godkendt af Rigspolitiet og kompetence-
givende, når du f.eks. vil søge job i svømmehaller, vandlande eller ind på politiskolen.
I en række kommuner kræves det, at svømmelærere og pædagoger er i besiddelse
af et bassinrprøvebevis for at undervise eller lave andre aktiviteter i svømmehaller eller
på stranden.
Som kursist får du det kompetencegivende bassinprøvebevis umiddelbart efter bestået
bassinprøve. Bassinprøvebeviset har en gyldighedsperiode på et år.


Kursets rammer
Bassinprøvekurset består af en blanding af teori og praktiske øvelser i førstehjælp
samt træning i livredningsteknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset,
ligesom praktisk tøj anbefales under førstehjælpsøvelserne. Til selve bassinprøven (vanddelen) skal du endvidere medbringe en t-shirt.

Kursuspris
Kursuspris for den kompetencegivende Bassinprøve
inkl. undervisningsmaterialer
og udstedelse af kompetencegivende b
assinprøvebevis: kr. 990,00 inkl. moms

Bekræftelse
Når du har tilmeldt dig et kursus via tilmeldingsformularen i venstre side, sender vi
indenfor 10 timer en e-mail-bekræftelse på, at vi har reserveret en plads til dig på
det ønskede hold. Vedhæftet denne e-mail er også fakturaen med yderligere informa-
tion om kurset. Når fakturaen er betalt, er du endelig optaget på holdet.

Supplerende svømmetræning
Kursister, der er utryg ved svømning eller dykning, giver vi gerne supplerende svømmeundervisning. Ring til os på tlf. 20781525 og hør nærmere om dette tilbud.


Copyrights © 2018  LIVREDNINGSKURSER              KONGOVEJ 2             2300 KØBENHAVN S             CVR nr. 29645175