Bassinlivredderprøve

Bassinlivredderprøvekurser for svømmeklubber


Varighed

6 timer + prøve


Målgruppe

Svømmeklubber, der kan stille kursusfaciliteter til rådighed for kursus og afvikling af prøver.


Formål

Formålet med uddannelsen er, at opnå færdigheder, der gør den enkelte træner i stand til at aflægge og bestå bassinlivredderprøven fra Dansk Svømmeunion. På kursets prøvedel, kan klubbens hjælpetrænere endvidere aflægge "underviserprøven", som er Dansk Svømmeunions prøve udviklet til hjælpetrænere, der fylder 12 år eller er ældre det pågældende kalenderår.Kan bassinlivredderprøven også bruges til at blive livredder i en svømmehal?

Trods navnet "Bassinlivredder" er det umiddelbare svar nej. I alle jobannoncer, der søger livreddere, badeassistenter, teknisk servicearbejdere og andre synonymer for en livredder i svømmehallen, forudsættes det, at man kan tage Erhvervslivredderprøve ved ansættelsesstart. Erhvervslivredderprøven stiller større krav til svømmefærdigheder, udholdenhed, færdigheder i svømmehalsrelateret førstehjælp, indeholder flere livredningsfaglige elementer i vandet, ligesom du fx. skal have indgående kendskab til svømmehallens vandbehandlingssystem, evakueringsstrategier ved fx klorudslip, og hvordan du forebygger ulykker i svømmehallen. 99% af alle svømmehaller i Danmark anvender erhvervslivredderprøven ved ansættelser og løbende tests af svømmehalspersonalets livredningsfærdigheder.


På ../hvordan-bliver-jeg-livredder.html kan du læse mere om krav til livredderes færdigheder, jobbets indhold, lønforhold, og ikke mindst hvad du selv kan gøre for at forbedre dine muligheder for at få et livredderjob.Formål

Formålet med uddannelsen er, at opnå færdigheder, der gør den enkelte træner i stand til at aflægge og bestå bassinlivredderprøven fra Dansk Svømmeunion.


Kursusindhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden

• Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

• brug af hjertestarter (AED)

• skadestedsledelse

• Psykologi

• Svømmehallens farlige områder / forebyggelse af ulykker

• Svømmehallens sikkerhedsplaner

• Håndtering af klor og syre

• Drukneulykker

• Livstruende blødninger

• Kredsløbsshock og kredsløbsshockforebyggelse

• Saunaulykker

• Faldulykker

• Fremmedlegemer i luftvejene

• Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle

• Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper, Stroke (Apopleksi)

• Anatomi

• Bjærgeteknikker

• Dykketeknikker

• Ophalingsteknikker

• Nødflytning

• Situationsøvelser

• Aflæggelse af bassinlivredderprøven


På kurset gennemgår vi også sikkerhedsprocedurerne for jeres svømmeanlæg. Vi kan stort set altid komme med forbedringsforslag til svømmehallens sikkerhedsprocedure ligesom I lærer en række værktøjer til efterfølgende selv at arbejde med at forbedre jeres sikkerhedsprocedurer.


Bassinlivredderprøvens indhold

1. Prøvetager fremviser og gennemgår sikkerhedsforanstaltningerne på anlægget.

2. Udspring fra bassinkant efterfulgt af 200 meter fri svømning. De første 50 m skal svømmes med hovedet over vand (maksimal tid på første 50 m: 1 min. 30 sek.)

3. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til bassinbund efter bjærge- dukke. Efter anden dykning bjærges dukken til nærmeste kant.

4. Udspring fra bassinkant og redning af panisk nødstedt ved brug af beroligende kommunikation og flydehjælpemidler.

5. Udspring fra bassinkant efterfulgt af 25 m bjærgning af medie og ophaling med hjælper. Undervejs demonstreres HLR ved assistance fra hjælper samt kunstig åndedræt i vand.

6. Udspring fra bassinkant og 10 meters skrådyk efter bjærgedukke, ophaling af medie, hvorefter HLR demonstreres på junior- eller spædbarnsdukke.

7. Håndtering af nakkeskade.

8. Mundtlig eksamination i førstehjælp. Herunder brug af anlæggets genoplivnings- udstyr.

Øvelserne 2-7 udføres påklædt, som minimum består af shorts og T-shirt. Svømmebriller er ikke tilladt.


Forudsætninger

Kurset forudsætter, at du kan svømme 200 m, heraf de første 50 m under 1 minut og 30 sekunder, at du kan dykke ned på bunden 3 gange i din svømmehal. Alle, der er fyldt 17 år inden årets udgang kan indstille sig til bassinlivredderprøven. Der må under prøven ikke anvendes svømmebriller og andre hjælpemidler.


Underviserprøven for klubbens hjælpetrænere

Klubbens hjælpetrænere kan i forbindelse med kurset også blive indstillet til Dansk Svømmeunions Underviserprøve. Det kræver, at den enkelte hjælpetræner er fyldt 12 år inden årets udgang.


Kursets rammer

Kurset består både af teori og praktiske øvelser i førstehjælp samt træning i livredningsteknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset, ligesom praktisk tøj anbefales under førstehjælpsøvelserne. Til selve prøven (vanddelen) skal du endvidere anvende shorts og t-shirt.


Supplerende svømmetræning

Kursister, der er utryg ved svømning eller dykning, giver vi gerne supplerende svømmeundervisning. Ring til os på tlf. 20781525 og hør nærmere om dette tilbud.Book et kursus

Svømmeklub / Svømmehal*
Kontaktperson*
I hvilken svømmehal skal kurset holdes?*
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked