Varmtvandsbassinprøvekursus
for babysvøminstruktører, fysioterapeuter etc.

Varmtvandsbassinprøvekursus

Varmtvandsbassin-
prøvekursus


Varighed

5 timer + prøve


Målgruppe

Varmtvandsbassinprøvekurset er for dig, der er babysvøminstruktør, afspændingspædag, fysioterapeut eller lignende, som bruger et svømmebassin med en bassindybde på max 1,30 m som rammen om din undervisning eller vandaktiviteter, og derfor ikke har de samme behov for at kunne svømme, dykke og bjærge ved fx. en drukneulykke som i større svømmehaller med dybere bassiner.

På kurset lærer du både livredningsteknikker i vand målrettet svømmehaller og terapibassiner med lav dybde og svømmehalsrelateret førstehjælp ligesom du også lærer at forebygge ulykker i svømmehallen og får kendskab til sikkerhedsprocedure, alarmerings- og evakueringsplaner for svømmehallen.Læs også vores brochure

Formål

Formålet med kurset er at klæde den enkelte instruktør på til at kunne varetage vandsikkerheden ved undervisningen i varmtvandsbassiner og indgå i det almindelige sikkerhedsberedskab i svømmehallen generelt som fx. ved brand eller chlorgasudslip - dog stadig med fokus på de særlige målgrupper, der anvender varmtvandsbassiner, som fx småbørnsfamilier, gigtpatienter mv.


Kursusindhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden

• Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

• Genoplivningsudstyr, hjertestarter (AED)

• Forebyggelse af ulykker / Svømmehallens sikkerhedsplaner

• Livstruende blødninger

• Faldulykker

• Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle

• Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper, stroke (Apopleksi)

• Anatomi

• Bjærgeteknikker på lavt vand

• Ophalingsteknikker

• Håndtering af nakkeskader / stabiliseringsteknikker i vand

• Nødflytning

• Situationsøvelser

• Aflæggelse af Varmtvandsbassinprøven


Varmtvandsbassinprøvens indhold

1. Prøvetager skal bl.a. kunne redegøre for svømmehallens alarmerings- og evakuerings- plan, placering af genoplivningsudstyr, sikkerhedsforanstaltninger og hvordan ulykker forebygges.

2. Dykning efter medie, bjærgning af roligt medie til kant ved at gå på bunden samt ophaling med hjælper. Undervejs demonstreres kunstig åndedræt i vand.

3. Ophaling af medie uden hjælper samt klargøring til genoplivning på land.

4. Håndtering af nakkeskader.

5. Førstehjælpskurus i svømmehalsrelateret førstehjælp (4 timer).


Kompetencegivende kursusbevis

Efter bestået varmtvandsbassinprøve modtager du LIVREDNINGSKURSER’s varmtvandsbassinprøvebevis. Varmtvandsbassinprøvebeviset har en gyldighedsperiode på et år.
Sikkerhed i svømmehallen


Book et kursus

Firma*
Kontaktperson*
Hvor skal kurset holdes?
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked