Livredning - Livedningskurser.dk
        Telefon:   (+45)  2078 1525         E-mail:   kontakt@livredningskurser.dkOM LIVREDNINGSKURSER
 - og hvorfor træning er så
vigtigt på jeres kursus

På alle vore kurser undervises
der efter de nyeste internationale
guidelines for førstehjælp, gen-
oplivning og hjertestart.


Vores mål er at sikre, at du efter et kursus hos os er handledygtig og kan yde den
nødvendige førstehjælp ved både større og mindre ulykker.

Vores undervisningsfilosofi er mindre foredrag og mere træning, da forskning viser,
at det er træningen, der giver førstehjælpsfærdigheder, og at det er færdighederne,
der redder liv. Man kan heller ikke lære at svømme, danse eller køre bil ved at læse
i en bog eller høre et foredrag.
Derfor har vi altid rigeligt med hjertestartere og andet førstehjælpsudstyr med på vores
kurser til, at alle hele tiden kan være aktive under vores mange træningsøvelser, og
dermed få det optimale udbytte af kurset.

I en alvorlig ulykkessituation bliver du udsat for hormon induceret stress, som blandt
andet medfører, at din puls stiger voldsomt, at du begynder at svede, at du mister din
finmotorik og kan blive handlingslammet.
 
  •  Træning modvirker hormon induceret stress
  •  Træning giver langt bedre læring/færdigheder end andre læringsformer
  •  Træning gør dig handledygtig i en skarp situation
  •  Træning gør dine nye færdigheder mere langtidsholdbare

På vores kurser arbejder vi efter en simpel model, som gør førstehjælpen nemmere
at huske, og du efterfølgende selv kan bruge til at holde dine nye færdigheder friske
i lang tid efter kurset.

Kun træning sikrer stærke
               førstehjælpsfærdigheder

På vores kurser får du undervisning af erfarne og engagerede instruktører. Alle
vores instruktører og livredningsdommere har en autorisation fra en organisation
under Dansk Førstehjælpsråd og/eller Dansk Svømmeunion. Hver enkelt har sin
viden indenfor redning i praksis, ledelse, forsvaret, politiet, livredning, kystlivredning
og undervisning. Herudover trækker vi på sygeplejersker, læger og farmaceuter i
sundhedssektoren.

Yderligere fordele ved at vælge Livredningskurser

  •  Vi kommer ud til jer i hele landet.

 
  Vi arrangerer jeres kursus, når I har brug for det - i både dag- og aftentimer
     samt i weekender.


   Vi indsætter det antal instruktører og livredningsdommere, der er nødvendigt
     for at nå hele jeres kursus samt evt. eksamination af livredningsprøver indenfor
     den tidsramme, I har ønsket. Vi kan løse selv de største opgaver.


   På vores kurser bliver den enkelte kursist løbende udfordret med praktiske
     øvelser, som løses i grupper og selvstændigt. Det sikrer både et højt lærings-
     niveau, og at de nye færdigheder er langtidsholdbare.


Det giver jer stor fleksibilitet ved planlægning af jeres førstehjælps- eller livrednings-
kursus og sikkerhed for, at både kursus og evt. prøveafvikling er i en høj kvalitet.


Livredningskurser står endvidere også bag udviklingen af både Den Kompetence-
givende Bassinprøve og Varmtvandsbassinprøven. Begge prøver er reelle uddannelser
med afsluttende eksamination målrettet hver deres bassintype og bygget op efter
samme koncept, som sikrer et højt niveau i alle livredderens 3 livredningsmæssige kompetenceområder:

  •  Livredningsteknikker i vandet
  •  Svømmehalsrelateret førstehjælp
  
  Anlægsdel, hvor du blandt andet demonstrerer stort kendskab til beredskabsplaner,
     flugtveje, placering af genoplivningsudstyr, tiltag i den specifikke svømmehal, der
     forebygger ulykker mv.

Vi har igennem årene leveret hjertestartere til en lang række virksomheder, offentlige
institutioner, private, boligforeninger, forsamlingshuse mv. i hele landet. Ved køb eller
leasing af hjertestarter får du solid rådgivning omkring bl.a.:

  •  Placering
  •  Indendørs- og udendørs opbevaringsløsninger
  •  Klimasikring
  •  Synlighed
  •  Tyverisikring
  •  Forsikringsløsninger
  •  Ekstra udstyr
  •  Serviceaftale
  •  Uddannelse
  •  Drift- og totaløkonomi.

..således at din hjertestarterløsning altid er 100% tilpasset dine behov.

Livredningsteknikker - Livredningskurser

Copyrights © 2018  LIVREDNINGSKURSER               KONGOVEJ 2            2300 KØBENHAVN S             CVR nr. 29645175