Om Livredningskurser

Vores mål er at sikre, at du efter et kursus hos os er handledygtig og kan yde den nødvendige førstehjælp ved både større og mindre ulykker.


Træning, der sikre bedre førstehjælpsfærdigheder
Vores undervisningsfilosofi er simpel: Mindre foredrag og mere træning. Jo mere du træner, des bedre bliver du. Al forskning viser, at det er træningen, der giver førstehjælpsfærdigheder, og at det er færdighederne, der redder liv. Man kan heller ikke lære at svømme, danse eller køre bil ved at læse i en bog eller høre et foredrag.
Derfor har vi altid rigeligt med hjertestartere, dukker og andet førstehjælpsudstyr med på vores kurser til, at alle hele tiden kan være aktive under vores mange træningsøvelser, og dermed få det optimale udbytte af kurset.


I en alvorlig ulykkessituation bliver du udsat for et højt stressniveau, som blandt andet medfører, at din puls stiger, du begynder at svede voldsomt og kan blive handlingslammet.


• Træning i sig selv modvirker et højt stress

• Træning giver langt bedre læring/færdigheder end andre læringsformer

• Træning gør dig handledygtig i en skarp situation

• Træning gør dine nye færdigheder mere langtidsholdbare


På vores kurser arbejder vi efter en simpel model, som gør førstehjælpen nemmere at huske, og du efterfølgende selv kan bruge til at holde dine nye færdigheder friske i lang tid efter kurset.
Læringstrekanten i førstehjælpsundervisning


Erfarne instruktører
På vores kurser får du undervisning af erfarne og engagerede instruktører. Alle vores instruktører og livredningsdommere er certificerede og har mere end 20 års erfaring. Hver enkelt har sin viden indenfor redning i praksis, ledelse, forsvaret, politiet, livredning, kystlivredning og undervisning.


Udover et højt træningsniveau er vores undervisning også dialogbaseret og inddrager træningsøvelser og cases, der tager udgangspunkt i specifikke situationer, du kan genkende fra dit job, din hverdag, fritid, sport mv. afhængig af kursets fokusområde. Det gør undervisningen mere nærværende, underholdende og motiverende.


Løbende feedback fra både vores erfarne instruktører og vores træningsdukker sikrer, at du får de bedst mulige førstehjælpsfærdigheder.

Yderligere fordele ved at vælge Livredningskurser


• Vi kommer ud til jer i hele landet.


• Vi arrangerer jeres kursus, når I har brug for det og passer bedst ind i jeres drift - i både dag- og aftentimer samt i weekender.


• På vores kurser bliver den enkelte kursist løbende udfordret med praktiske øvelser, som løses i grupper og selvstændigt. Det sikrer både et højt læringsniveau, og at de nye færdigheder er langtidsholdbare.


Det giver jer stor fleksibilitet ved planlægning af jeres førstehjælps- eller livredningskursus og sikkerhed for, at både kursus og evt. prøveafvikling er i en høj kvalitet.


Livredningskurser står endvidere også bag udviklingen af både Den Kompetencegivende Bassinprøve og Varmtvandsbassinprøven. Begge prøver er reelle uddannelser med afsluttende eksamination målrettet hver deres bassintype og bygget op efter samme koncept, som sikrer et højt niveau i alle livredderens 3 livredningsmæssige kompetenceområder:


• Livredningsteknikker i vandet

• Svømmehalsrelateret førstehjælp

• Anlægsdel, hvor du blandt andet demonstrerer stort kendskab til beredskabsplaner, flugtveje, placering af genoplivningsudstyr, tiltag i den specifikke svømmehal, der forebygger ulykker mv.


Vi har igennem årene leveret hjertestartere til en lang række virksomheder, offentlige institutioner, private, boligforeninger, forsamlingshuse mv. i hele landet. Ved køb eller leasing af hjertestarter får du solid rådgivning omkring bl.a.:


• Placering

• Indendørs- og udendørs opbevaringsløsninger

• Klimasikring

• Synlighed

• Tyverisikring

• Ekstra udstyr

• Serviceaftale

• Uddannelse

• Forsikringsløsninger

• Drift- og totaløkonomi


..således at din hjertestarterløsning altid er 100% tilpasset dine behov.Sammenhæng mellem træning og sikkerheden i svømmehallen


Brug for hjælp?

Evt. Firma
Navn / Kontaktperson*
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked