Førstehjælpskurser

Hjertestarterkursus


Kursets varighed

4 timer


Formål

Formålet med uddannelsen er at træne dig og dine kolleger til effektivt at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning kombineret med brug af hjertestarter.
Efter kurset skal den enkelte kunne yde Hjerte-Lunge-Redning samt montere og betjene en hjertestarter samt have viden om sikkerhedsregler for hjertestarteren, årsager til hjertestop og hvornår og hvorfor hjertestarteren kan anvendes.


Indhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden ved hjertestop

• Hjerte-Lunge-Redning med og uden hjertestarter

• Anatomi og fysiologi

• Årsager til hjerterytmeforstyrrelser

• Blodprop i hjertet

• Sikkerhedsregler

• Situationsøvelser fra jeres hverdag


Kursets rammer

Kurset afvikles gerne på din arbejdsplads for at skabe så realistiske situationsspil som muligt med udgangspunkt i de ulykkestyper, som vil være mest sandsynlige netop her. Der kræves god plads til øvelser og praktisk tøj anbefales.
Har din arbejdsplads ikke et egnet lokale til førstehjælpsundervisning, kan vi arrangere kursuslokaler for jer.
Undervisningen på kurset er baseret på en høj grad af elevinvolvering, hvor et stort antal træningsøvelser fra jeres hverdag sikrer et højt indlæringsniveau og langtidsholdbare førstehjælpsfærdigheder. Dette undersøttes af, at vi altid har rigeligt udstyr med til, at alle hele tiden kan være aktive under træningsøvelserne og dermed få det optimale udbytte ud af kurset.


Målgruppe

Virksomheder, institutioner og foreninger. Der kræves ingen forudsætninger. Alle kan deltage.


Kursuspriser

Kr. 4.700,00 ex moms.


Priserne er inkl. kursusmaterialer og kursusbeviser.


må meget gerne spille ud med et par datoer og tidspunkter, I har præference for, Så sørger vi for en instruktør til jeres kursus. Vi arrangerer kurser både i dag- og aftentimer samt i weekender.


Deltagerantal

Max. 16


Der udstedes bevis fra Livredningskurser
Book et kursus

Firma / organisation*
Kontaktperson*
Hvor skal kurset holdes?*
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked