Livredning - Livedningskurser.dk
        Telefon:   (+45)  2078 1525         E-mail:   kontakt@livredningskurser.dk

Udfyld formularen eller kontakt
os på tlf. (+45) 2078 1525

Jeg ønsker information vedr.
Evt. firma/inst.
Navn
Adresse
Post nr. + By
Telefon / Mobil
E-mail
Evt. beskedAktiv læring er afgørende for, hvor
stærke dine førstehjælpsfærdigheder
er efter et kursus.

Hvor godt husker vi førstehjælpen

Vi har altid rigeligt udstyr med
på vores kurser til, at alle hele
tiden kan være aktive under vores mange træningsøvelser.
På alle vore kurser undervises
der efter de nyeste internationale
guidelines for førstehjælp, gen-
oplivning og hjertestart.


Almen Førstehjælp + hjertestarter

(Kursistanmeldelser)


Kursets varighed:7 timer

Kurset kan afvikes på én arbejdsdag eller deles i 2, alt efter hvad der passer bedst ind i
jeres daglige drift. Vi kan arrangere jeres kursus i både dag- og aftentimer samt i weekender.

Formål
Formålet med uddannelsen er at træne dig og dine kolleger til at gribe effektivt ind ved
en ulykke eller pludselig sygdom, herunder skal den enkelte deltager efter kurset også
kunne anvende en hjertestarter i en ”redningsaktion”.
Efter uddannelsens afslutning skal den enkelte kunne handle hensigtsmæssigt på et
skadessted, yde livreddende førstehjælp ved livstruende ulykker og pludseligt opstået
sygdom samt kunne håndtere ikke-livstruende ulykkestyper som fx knoglebrud, for-
stuvninger, mindre blødninger mv.. Kurset giver en stor rutinering i livreddende første-
hjælp, indsigt i kroppens funktioner samt hvorfor og hvordan forskellige førstehjælps-
teknikker virker.

Læs også:
 >> Værd at vide om førstehjælp
 >> Hvorfor træning er så vigtigt på jeres føstehjælpskursus


Indhold
 
Ulykkesdisponering
  Redningskæden ved hjertestop
  Hjerte-Lunge-Redning med og uden anvendelse af hjertestarter

  Opbygningen af  og sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af hjertestarter
  Nødflytning af forulykket ved f.eks. evakuering
•  Livreddende førstehjælp ABC og den livsvigtige ilttransport
  Almindelig førstehjælp ved ikke-livstruende ulykker
•  Psykisk førstehjælp
  Anatomi og fysiologi med udgangspunkt i de livsvigtige organer
  Situationsøvelser / handlebaner

Kursets rammer

Kurset afvikles gerne på din arbejdsplads for at skabe så realistiske situationsspil som
muligt med udgangspunkt i de ulykkestyper, som vil være mest sandsynlige netop her.
Der kræves god plads til øvelser og praktisk tøj anbefales.
Har din arbejdsplads ikke et egnet lokale til førstehjælpsundervisning, kan vi arrangere
kursuslokaler for jer.
Undervisningen på kurset er baseret på en høj grad af elevinvolvering, hvor et stort
antal træningsøvelser fra jeres hverdag sikrer et højt indlæringsniveau og langtidshold-
bare førstehjælpsfærdigheder. Dette undersøttes af, at vi altid har rigeligt udstyr med
til, at alle hele tiden kan være aktive under træningsøvelserne og dermed få det op-
timale udbytte ud af kurset.


Målgruppe
Virksomheder, institutioner og foreninger. Der kræves ingen forudsætninger. Alle kan deltage.

Kursuspriser
Kr. 7.500,00 ex moms.
Ovenstående priser gælder for kurser på Sjælland samt Lolland og Falster.
Ved kurser i Jylland / på Fyn tillægges et transportgebyr på kr. 1,60 ex moms pr. km
Indhent tilbud for kurser på ikke-brofaste øer.

Priserne er inkl. kursusmaterialer og kursusbeviser.

Deltagerantal
Max. 16

Copyrights © 2018  LIVREDNINGSKURSER              KONGOVEJ 2             2300 KØBENHAVN S             CVR nr. 29645175