r


Livredning - Livedningskurser.dk
        Telefon:   (+45)  2078 1525         E-mail:   kontakt@livredningskurser.dk

Udfyld formularen eller kontakt
os på tlf. (+45) 2078 1525

Jeg ønsker information vedr.
Evt. firma/inst.
Navn
Adresse
Post nr. + By
Telefon / Mobil
E-mail
Evt. beskedPå alle vore kurser undervises
der efter de nyeste internationale
guidelines for førstehjælp, gen-
oplivning og hjertestart.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kompetencegivende bassinprøvekursus for skoler
og institutioner - inkl. strandsikkerhed (kan fravælges)


(Kursistanmeldelser)

Kursets varighed
6  timer + prøve

Dette kursus er en samlet sikkerhedsløsning for skoler og institutioner, der har
aktiviteter i både svømmehallen og på stranden.

På kurset bliver du uddannet i alle den livredningsansvarliges kompetenceområder
i såvel svømmehallen som på stranden.Har I ikke aktiviteter på stranden, kan I fravælge modulet "Sikkerhed på stranden".

Ring til os på tlf. 20781525 og lad os sammen planlægge et
kursusforløb, som passer ind i jeres tidsplaner.

Åbne kurser
I kan også deltage på et af vores åbne kurser:

27. august 2018 - kl. 08.30-15.30 med prøve 3. september kl. 09.00-15.30
i Islevbadet, Nørrevangen 8, 2610 Rødovre
Pris: 1.120,- ex. moms
Tilmelding via e-mail: kontakt@livredningskurser.dk


Læs også vores brochure (PDF):
 "Ansvar og sikkerhed - Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger"
Fleksible kursusløsninger
Jeres bassinprøvekursus kan afvikles som et heldagskursus inkl. prøver, men vi anbe-
faler at dele kursus- og prøvedel på hver sin dag. Det giver den enkelte bedre mulighed
for at forberede sig til prøveaflæggelsen.

Har nogle af jeres kursister ikke mulighed for at komme til prøveaflæggelsen på jeres kursus (ved delt kursus), kan de alternativt og uden beregning aflægge selve bassinprøven på vores åbne bassinprøvekurser - dog senest 3 måneder efter jeres kursus.

Børnene er jeres ansvar - også i svømmehallen og på stranden
Rent juridisk har skolen eller institutionen ansvaret for børnene i svømmehallen uanset
hvor mange livreddere, der er til stede. Det gælder også i offentlig svømmetid eller hvis
en svømmehal stiller livreddere til rådighed ved jeres svømmeundervisning. Derfor bør skolelæreres og pædagogers livredningsniveau også være på samme niveau som en livredders, når I er i svømmehallen.
Her kan du læse mere om, hvad loven siger om svømmelæreres og pædagogers juridisk ansvar ved aktiviteter i svømmehallen eller på stranden.

Kursusindhold
  Ulykkesdisponering
  Redningskæden
  Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
  Genoplivningsudstyr, ilt (oxygén), Hjertestarter (AED)
  Psykologi og skadestedsledelse
  Svømmehallens farlige områder
  Svømmehallens sikkerhedsplan
  Drukneulykker

  Saunaulykker
  Livstruende blødninger
  Shock og shockforebyggelse
  Faldulykker
  Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle
  Nødflytning
  Fremmedlegemer i luftvejene
  Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper
•  Smitterisiko
  Anatomi
  Bjærgeteknikker
  Dykketeknikker
  Frigørelsesgreb,
  Ophalingsteknikker
  Strandsikkerhed

  Risikovurdering af stranden
  Organisering af sikre vandaktiviteter på stranden
  Eftersøgningsstrategier (hvis et barn pludselig bliver væk)
  Beredskabsplaner for strandopholdet>
  Situationsøvelser
  Aflæggelse af kompetencegivende bassinprøve

Bassinprøvens indhold
Overordnet består den kompetencegivende bassinprøve af 3 dele:
   - En anlægsdel
   - Livredningsteknikker i vandet
   - Svømmehalsrelateret førstehjælp - herunder brug af svømmehallens genoplivnings-
     udstyr
Hertil kommer modulet "Strandsikkerhed".

1. Prøvetager skal kunne redegøre for svømmehallens alarmerings-/evakueringsplan,
    særligt opmærksomhedskrævende farlige områder, forebyggende foranstaltninger
    ved fx. vipper, vandrutsjebaner, klorudslip, håndtering af kemikalier mv.

2. Udspring efterfulgt af 50 m svømning. Maksimal tid 1½ min.
3. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til dukke på bassinbund
4. Undsætning af panisk svømmer, efterfulgt af 10 meter bjærgning og afsluttende
    med sikker aflevering ved kant.
5. Ny variant af undsætning af panisk svømmer efterfulgt af 25 m bjærgning af
    roligt medie, sikker aflevering og ophaling med hjælper.
6. Udspring fra bassinkant og 10 meters dykning efter bjærgedukke på dybeste
    sted, optagning af medie og klargøring til genoplivning.
7. Teoretisk / praktisk prøve, hvor prøvetager demonstrerer overblik i svømme-
    halsrelateret førstehjælp samt brug af svømmehallen genoplivningsudstyr - herunder
    brug af ilt (oxygén) og hjertestarter (AED) + strandsikkerhed.

Øvelserne 2-6 udføres påklædt, i sammenhæng og uden unødvendige pauser. På-
klædning er den, prøvetager anvender i svømmehallen – dog minimum t-shirt.

Forudsætninger
Kurset forudsætter, at du kan svømme 50 m med t-shirt på under 1.30 min., samt at
du kan dykke ned på bunden 3 gange det dybeste sted i din svømmehal.

Supplerende svømmetræning
Hvis nogle af jer er utrygge ved svømning eller dykning, kan vi skræddersy et svømme-
undervisningsforløb, der passer til jeres behov inden selve bassinprøvekurset. Ring til
os på tlf. 20781525 for at aftale, hvordan vi kommer i gang med jeres svømmeunder-
visning.


Copyrights © 2018  LIVREDNINGSKURSER              KONGOVEJ 2             2300 KØBENHAVN S             CVR nr. 29645175