Livredning - Livedningskurser.dk
        Telefon:   (+45)  2078 1525         E-mail:   kontakt@livredningskurser.dk

Udfyld formularen eller kontakt
os på tlf. (+45) 2078 1525

Jeg ønsker information vedr.
Evt. firma/inst.
Navn
Adresse
Post nr. + By
Telefon / Mobil
E-mail
Evt. beskedPå alle vore kurser undervises
der efter de nyeste internationale
guidelines for førstehjælp, gen-
oplivning og hjertestart.

Genopfriskningskursus i førstehjælp

(Kursistanmeldelser)

Kursets varighed:

3 timer

Formål
Kursets formål er at sikre, at du og dine kolleger bevarer jeres førstehjælpskompetencer således, at I til enhver tid kan gribe effektivt ind ved større eller mindre ulykker. Ny forsk-
ning gør, at principperne i førstehjælp ændrer sig løbende. Generelt anbefaler vi, at du
genopfrisker dine færdigheder i førstehjælp en gang årligt og gennemføre et helt kursus-
forløb på 9 timer hvert 3 år.

Indhold
•  Repetition af det indlærte fra foregående førstehjælpskursus
  Opdatering af nye tiltag og nye retningslinier indenfor førstehjælp
  Ved bestilling må du gerne oplyse, hvis der er er særlige emner, I ønsker gennemgået
  Situationsøvelser

Kursets rammer
Kurset afvikles gerne på din arbejdsplads for at skabe så realistiske situationsspil som muligt med udgangspunkt i de ulykkestyper, som vil være mest sandsynlige netop her.
Der kræves god plads til øvelser og praktisk tøj anbefales.
Har din arbejdsplads ikke et egnet lokale til førstehjælpsundervisning, kan vi arrangere
kursuslokaler for jer.
Undervisningen på kurset er baseret på en høj grad af elevinvolvering, hvor et stort
antal træningsøvelser fra jeres hverdag sikrer et højt indlæringsniveau og langtidshold-
bare førstehjælpsfærdigheder. Dette undersøttes af, at vi altid har rigeligt udstyr med
til, at alle hele tiden kan være aktive under træningsøvelserne og dermed få det op-
timale udbytte ud af kurset.


Målgruppe
Genopfriskningskurset forudsætter, at du og dine kolleger har gennemført et første-
hjælpskursus minimum på niveau med kurset ”Almen Førstehjælp+hjertestart” indenfor
de sidste tre år.

Kursuspriser
Kr. 4.200,00 ex moms.
Ovenstående priser gælder for kurser på Sjælland samt Lolland og Falster.
Ved kurser i Jylland / på Fyn tillægges et transportgebyr på kr. 1,60 ex moms pr. km
Indhent tilbud for kurser på ikke-brofaste øer.
Priserne er inkl. kursusmaterialer og kursusbeviser.

I må meget gerne spille ud med et par datoer og tidspunkter, I har præference for,
Så sørger vi for en instruktør til jeres kursus. Vi arrangerer kurser både i dag- og
aftentimer samt i weekender.


Deltagerantal
Max. 16


Copyrights © 2018  LIVREDNINGSKURSER              KONGOVEJ 2             2300 KØBENHAVN S             CVR nr. 29645175