Livredning - Livedningskurser.dk
        Telefon:   (+45)  2078 1525         E-mail:   kontakt@livredningskurser.dk

Udfyld formularen eller kontakt
os på tlf. (+45) 2078 1525

Jeg ønsker information vedr.
Evt. firma/inst.
Navn
Adresse
Post nr. + By
Telefon / Mobil
E-mail
Evt. beskedPå alle vore kurser undervises
der efter de nyeste internationale
guidelines for førstehjælp, gen-
oplivning og hjertestart.


 
Erhvervslivredderprøvekursus

(Kursistanmeldelser)


Kursets varighed
6 timer + prøve

Målgruppe
Svømmehaller og badelande, der kan stille såvel svømmehal som kursuslokale til
rådighed for et kursus.


Jeg vil være livredder

Erhvervslivredderprøven er en intern prøve for ansatte livreddere, og du kan derfor
ikke tage denne prøve inden, du bliver ansat i svømmehallen. Erhvervslivredderprøven
gælder endvidere kun for den svømmehal, hvori den er taget.

Svømmehaller ansætter som regel kun nye livreddere med dokumenterede livrednings-
færdigheder på niveau med deres øvrige personale, således at du som ny livredder
kan være med til at varetage sikkerheden i svømmehallen allerede fra din første
arbejdsdag. Dermed undgår svømmehallen nemlig en dyr dobbeltbemanding i din
oplæringsperiode, hvor du lærer alt det andet en livredder ellers skal kunne
indenfor kundepleje, rengøring mv.

Vil du gerne være livredder, anbefaler vi derfor, at du gennemføre vores kompetence-
givende bassinprøvekursus, hvor du får en bred livredningsmæssig uddannelse mål-
rettet svømmehaller. Under uddannelsen opnår du de samme færdigheder som
Erhvervslivreddere har på alle livredderens 3 livredningsmæssige kompetenceområder:
 Livredningsteknikker i vand
Svømmehalsrelateret førstehjælp
Beredskabsplaner - herunder hvordan man forebygger ulykker i svømmehaller.

Du kan læse mere om vores Åbne Kompetencegivende Bassinprøvekurser her.


Formål
Formålet med uddannelsen er at aflægge og bestå den autoriserede Erhvervslivredder-
prøve fra Halinspektørforeningen


Kursusindhold

  Ulykkesdisponering
  Redningskæden
  Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
•  Brug af hjertestarter (AED)
  Brug af ilt (Oxygén)
  Skadestedsledelse
  Svømmehallens farlige områder / forebyggelse af ulykker
  Svømmehallens beredskabsplaner
  Håndtering af klor og syre

  Drukneulykker
  Livstruende blødninger
  Shock og shockforebyggelse
  Saunaulykker
  Faldulykker
  Fremmedlegemer i luftvejene
  Epilepsi, sukkersyge, blodpropper
  Smitterisiko
  Anatomi
  Frigørelsesgreb,
  Bjærgeteknikker
  Dykketeknikker
  Ophalingsteknikker
  Nødflytning
  Situationsøvelser
  Aflæggelse af autoriseret Erhvervslivredderprøve

På kurset gennemgår vi også sikkerhedsprocedurerne for jeres svømmeanlæg. Vi kan
stort set altid komme med forbedringsforslag til svømmehallens sikkerhedsprocedure
ligesom I lærer en række værktøjer til efterfølgende selv at arbejde med at forbedre
jeres sikkerhedsprocedurer.


Erhvervslivredderprøven består af en anlægsdel og en bassindel

Anlægsdel

  Livredderaspiranten fremviser og gennemgår sikkerhedsforanstaltningerne
   på anlægget.
  Alarmerings- og evakueringsplaner
  Placering af genoplivnings-og sikkerhedsudstyr - herunder oxygenudstyr,
   hjertestarter, spineboard mm.
  Specielle sikkerhedsforanstaltninger ved eksempelvis vipper, rutsjebaner,
   klatrervægge, tårne mm.
  Beredskabsplaner for klor og syre uheld.

 

Bassindel

1. Udsrping fra bassinkant, efterfulgt af 200 meter fri svømning, hvor overblikket skal
    bevares på de sidste 50 meter: Maksimumtid: 1 minut og 30 sekunder på de sidste
    50 meter. Der skal entes svømmes brystsvømning eller vandpolocrawl.
2. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til bassinbund efter
    bjærgedukke.
3. Undsætning af panisk person med hjælpemidler evt. med redningstorpedo, båre
    eller andet flydemiddel. Ingen unødig pause på kanten for undsætningen.
4. 1. frigørelsesgreb, 5 meter bjærgning af panisk svømmer, efterfulgt af 10 meter
    bjærgning af bevidstløs person til kant, samt optagning af medie i samarbejde med
    hjælper. Derefter startes trinvis førstehjælp til bevidstløs med normalt vejrtrækning.
5. Indenfor 1 minut efter øvelse 4 udføres følgende: udspring fra bassinkant efterfulgt
    af en skrå dykning efter bjærgedukke, som er udlagt 10 meter fra udspringstedet på
    bassinets dybeste sted. Bjærgning og optagning af medie sker alene, uden hjælper
    Klargøring til trinvis førstehjælp til en druknet voksen med hallens udstyr, som
    ankommer 1 minut efter alarmering af hjælper. Førstehjælp med hjælper og hallens
    udstyr skal minimum ske i 3 minutter. Førstehjælper skal betjene hallens udstyr.
6. Direkte efter afslutning af HLR med hallens udstyr til voksne, vises HLR til enten
    spæd eller junior samt der stilles 3 spørgsmål i almen førstehjælp, eksempelvis
    pludseligt opstået sygdomme eller tilskadekomst.


Der overhøres i førstehjælp (faldulykker/hovedskader- brud på nakke, øvrige brud, blødninger, hedeslag kramper mm.) samt i diverse sygdomme (Blodprop i hjertet, sukkersyge, astma mm.).
Desuden skal aspiranten have kendskab til: Kunstig åndedræt i vand – indblæsninger
gives lettest ved kant eller dybder hvor redder kan bunde. Skal kunne håndtere
spineboard til optagning eller håndtering af udspringer med skade på nakke i
samarbejde med hjælper.


Forudsætninger
Kurset forudsætter, at du kan svømme 50 m med t-shirt på under 1.30 min., samt at
du kan dykke ned på bunden 3 gange i din svømmehal. Prøvetager skal være fyldt
18 på prøvetagningstidspunktet. Der må under prøven ikke anvendes svømmebriller
og andre hjælpemidler.

Kompetencegivende kursusbevis
Efter bestået erhvervslivredderprøve modtager du Halinspektørforeningens/Dansk
Svømmeunions autoriserede erhvervslivredderbevis

Kursets rammer
Erhvervslivredderprøvekurset består både af teori og praktiske øvelser i førstehjælp
samt træning i livredningsteknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset,
ligesom praktisk tøj anbefales under førstehjælpsøvelserne. Til selve erhvervslivredder-
prøven (vanddelen) skal du endvidere anvende din normale arbejdsbeklædning

Kursusmateriale
På kurset udleveres LIVREDNINGSKURSER's undervisningsmateriale samt Håndbog
For Førstehjælpere godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Læs også artiklen "Hvilken livredningsprøve skal jeg vælge"


Copyrights © 2018  LIVREDNINGSKURSER              KONGOVEJ 2             2300 KØBENHAVN S             CVR nr. 29645175