Livredning - Livedningskurser.dk
        Telefon:   (+45)  2078 1525         E-mail:   kontakt@livredningskurser.dk

Udfyld formularen eller kontakt
os på tlf. (+45) 2078 1525

Jeg ønsker information vedr.
Evt. firma/inst.
Navn
Adresse
Post nr. + By
Telefon / Mobil
E-mail
Evt. beskedPå alle vore kurser undervises
der efter de nyeste internationale
guidelines for førstehjælp, gen-
oplivning og hjertestart. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Varmtvandsbassinprøvekursus

(Kursistanmeldelser)


Kursets varighed
5½ timer + prøve

M
ålgruppe
Plejehjem, hospitaler, g
enoptræningscentre og svømmeklubber med babysvømning
eller handicapsvømning,
som kan stille såvel varmtvandsbassin / terapibassin som kursuslokale til rådighed for et kursus.
Har I ikke en aftale med en svømmehal, kan vi i mange tilfælde formidle en sådan
aftale og sammensætte et kursusprogram, der passer ind i jeres tidsplan.

Læs også vores brochure


Førstehjælp til babyer og børn


Kursets rammer
Varmtvandsbassinprøvekurset består både af teori og praktiske øvelser i førstehjælp
samt træning i livredningsteknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset,
ligesom praktisk tøj anbefales under førstehjælpsøvelserne. 
Vi anbefaler, at der er
mindst en uge mellem kursus og prøvedag, således at den enkelte har mulighed for
at forberede sig optimalt til prøven.

På kurset gennemgår vi også sikkerhedsprocedurerne for jeres svømmeanlæg. Vi kan
stort set altid komme med forbedringsforslag til svømmehallens sikkerhedsprocedure
ligesom I lærer en række værktøjer til efterfølgende selv at arbejde med at forbedre
jeres sikkerhedsprocedurer.


Formål
Instruktører, der anvender varmtvandsbassiner i svømmehaller og på hospitaler som
ramme om deres undervisning, opererer ofte i relativt små bassiner med lav dybde på
fx 1,30 meter, og har derfor ikke det samme behov for at kunne svømme, dykke og
bjærge som svømmetrænere, lærere og andre instruktører, som anvender mere
almindelige bassiner med en dybde på mellem 3,80 og 5 meter.
Det forventes dog, at instruktører for aktiviteter i varmtvandsbassiner har de samme
færdigheder i svømmehalsrelateret førstehjælp, kendskab til sikkerhedsforanstaltninger
og -procedure mv., som andre instruktører og livreddere i mere almindelige svømme-
haller har.
Formålet med uddannelsen er at klæde den enkelte instruktør på til at kunne varetage
vandsikkerheden ved undervisningen i varmtvandsbassiner og indgå i det almindelige
sikkerhedsberedskab i svømmehallen generelt som fx. ved brand eller chlorgasudslip
 - dog stadig med fokus på de særlige målgrupper, der anvender varmtvandsbassiner,
som fx småbørnsfamilier, gigtpatienter mv.

Prøveaflæggelse sikrer et højt sikkerhedsniveau
Vi lægger vægt på, at kursusforløbet afsluttes med en prøveaflæggelse i alle varmt-
vandsbassinprøvens 3 dele: livredningsteknikker i vand, svømmehalsrelateret første-
hjælp (herunder brug af svømmehallens genoplivningsudstyr) samt anlægsdelen, der
blandt andet indeholder alarmeringsplan, evakueringsplan og sikkerhedsforanstaltninger. Det sikrer, at jeres instruktører/personale efter kursusforløbet har et meget højt
sikkerhedsmæssigt niveau.

Kursusindhold
•  Ulykkesdisponering
  Redningskæden
•  Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
  Genoplivningsudstyr, hjertestarter (AED)
•  Psykologi og skadestedsledelse
  Svømmehallens farlige områder / hvordan forebygges ulykker
  Svømmehallens sikkerhedsplan
  Drukneulykker
•  Livstruende blødninger
  Shock og shockforebyggelse
  Saunaulykker
  Faldulykker
  Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle
  Fremmedlegemer i luftvejene
  Sygdomslære: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper
•  Anatomi
  Dykketeknikker på lavt vand
  Bjærgeteknikker på lavt vand
  Ophalingsteknikker
  Stabiliseringsteknikker i vand
  Nødflytning
  Situationsøvelser
  Aflæggelse af varmtvandsbassinprøven

Varmtvandsbassinprøvens indhold
1. Prøvetager skal bl.a. kunne redegøre for svømmehallens alarmerings- og evakuerings-
    plan, placering af genoplivningsudstyr, sikkerhedsforanstaltninger og hvordan ulykker
    forebygges.

2
. Dykning efter medie, bjærgning af roligt medie til kant ved at gå på bunden samt
    ophaling med hjælper. Undervejs demonstreres kunstig åndedræt i vand.
3. Ophaling af medie uden hjælper samt klargøring til genoplivning på land.
4. Håndtering af nakkeskader.
5.
Teoretisk / praktisk prøve, hvor prøvetager demonstrerer overblik i svømme-
    halsrelateret førstehjælp - herunder brug af hjertestarter (AED).

Påklædning er den, prøvetager anvender ved sin undervisning i varmtvandsbassinet.

Kompetencegivende kursusbevis
Efter bestået varmtvandsbassinprøve modtager du LIVREDNINGSKURSER’s varmt-
vandsbassinprøvebevis. Varmtvandsbassinprøvebeviset har en gyldighedsperiode på et år.

Varmtvandsbassinprøven


Copyrights © 2018  LIVREDNINGSKURSER              KONGOVEJ 2             2300 KØBENHAVN S             CVR nr. 29645175