Livredning - Livedningskurser.dk
        Telefon:   (+45)  2078 1525         E-mail:   kontakt@livredningskurser.dk

Udfyld formularen eller kontakt
os på tlf. (+45) 2078 1525

Jeg ønsker information vedr.
Evt. firma/inst.
Navn
Adresse
Post nr. + By
Telefon / Mobil
E-mail
Evt. beskedPå alle vore kurser undervises
der efter de nyeste internationale
guidelines for førstehjælp, gen-
oplivning og hjertestart.
Bassinlivredderprøvekurser

(Kursistanmeldelser)


Kursets varighed
5½ timer + prøve

Målgruppe
Svømmeklubber, der kan stille kursusfaciliteter til rådighed for kursus og afvikling af prøver.

Enkeltpersoner, der ønsker bassinlivredderprøven kan deltage på vores åbne bassin-
prøvekurser. Kontakt os på: kontakt@livredningskurser.dk / tlf 20781525 for at høre
mere om denne mulighed.

FAQ
Vi bliver ofte stillet spørgsmålet: Er en "bassinlivredder" det samme som en
livreddder i en svømmehal? Det er det ikke. Langt de fleste svømmehaller i Danmark
anvender Erhvervslivredderprøven til at teste personalets livredningsfærdigheder.
Erhvervslivredderprøven har et højere niveau og indeholder flere elementer end
bassinlivredderprøven bl.a. frigørelsesgreb (selvforsvar i vandet).

Formål
Formålet med uddannelsen er, at aflægge og bestå Bassinlivredderprøve fra Dansk
Svømmeunion.


Kursusindhold
  Ulykkesdisponering
  Redningskæden
  Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
•  Brug af hjertestarter (AED)
  Brug af ilt (Oxygén)
  Skadestedsledelse
  Ulykkespsykologi
  Svømmehallens farlige områder
  Svømmehallens sikkerhedsplaner
  Håndtering af klor og syre

  Drukneulykker
  Livstruende blødninger
  Shock og shockforebyggelse
  Saunaulykker
  Faldulykker
  Fremmedlegemer i luftvejene
  Epilepsi, sukkersyge
  Smitterisiko
  Anatomi
  Bjærgeteknikker
  Dykketeknikker
  Ophalingsteknikker
  Nødflytning
  Situationsøvelser
  Aflæggelse af Bassinlivredderprøve

På kurset gennemgår vi også sikkerhedsprocedurerne for jeres svømmeanlæg. Vi kan
stort set altid komme med forbedringsforslag til svømmehallens sikkerhedsprocedure
ligesom I lærer en række værktøjer til efterfølgende selv at arbejde med at forbedre
jeres sikkerhedsprocedurer.


Bassinlivredderprøvens indhold
1. Prøvetager fremviser og gennemgår sikkerhedsforanstaltningerne på anlægget.

2. Udspring fra bassinkant efterfulgt af 200 meter fri svømning. De første 50 m skal
    svømmes med hovedet over vand (maksimal tid på første 50 m: 1 min. 30 sek.)
3. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til bassinbund efter bjærge-
    dukke. Efter anden dykning bjærges dukken til nærmeste kant.

4. Udspring fra bassinkant og redning af panisk nødstedt ved brug af beroligende
    kommunikation og flydehjælpemidler.
5. Udspring fra bassinkant efterfulgt af 25 m bjærgning af medie og ophaling med
    hjælper. Undervejs demonstreres HLR ved assistance fra hjælper samt kunstig
    åndedræt i vand.
6. Udspring fra bassinkant og 10 meters skrådyk efter bjærgedukke, ophaling af
    medie, hvorefter HLR demonstreres på junior- eller spædbarnsdukke.
7. Håndtering af nakkeskade.
8. Mundtlig eksamination i førstehjælp. Herunder brug af anlæggets genoplivnings-
    udstyr.
Øvelserne 2-7 udføres påklædt, som minimum består af shorts og T-shirt. Svømme-
briller er ikke tilladt.

Forudsætninger
Kurset forudsætter, at du kan svømme 200 m, heraf de første 50 m under 1 minut
pg 30 sekunder, at du kan dykke ned på bunden 3 gange i din svømmehal. Alle, der er
fyldt 17 år inden årets udgang kan indstille sig til bassinlivredderprøven. Der må under prøven ikke anvendes svømmebriller og andre hjælpemidler.

Kompetencegivende kursusbevis
Efter bestået prøve modtager du Dansk Svømmeunions Bassinlivredderprøvebevis.

Kursets rammer
Kurset består både af teori og praktiske øvelser i førstehjælp samt træning i livrednings-
teknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset, ligesom praktisk tøj anbefales
under førstehjælpsøvelserne. Til selve prøven (vanddelen) skal du endvidere anvende
shorts og t-shirt.

Kursusmateriale
På kurset udleveres LIVREDNINGSKURSER's undervisningsmateriale samt Håndbog
For Førstehjælpere godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.


Supplerende svømmetræning
Kursister, der er utryg ved svømning eller dykning, giver vi gerne supplerende
svømmeundervisning. Ring til os på tlf. 20781525 og hør nærmere om dette tilbud.

Læs også artiklen "Hvilken livredningsprøve skal jeg vælge"


Copyrights © 2018  LIVREDNINGSKURSER              KONGOVEJ 2             2300 KØBENHAVN S             CVR nr. 29645175