Livredning - Livedningskurser.dk
        Telefon:   (+45)  2078 1525         E-mail:   kontakt@livredningskurser.dk

Udfyld formularen eller kontakt
os på tlf. (+45) 2078 1525

Jeg ønsker information vedr.
Evt. firma/inst.
Navn
Adresse
Post nr. + By
Telefon / Mobil
E-mail
Evt. beskedPå alle vore kurser undervises
der efter de nyeste internationale
guidelines for førstehjælp, gen-
oplivning og hjertestart.Basal livreddende Førstehjælp

(Kursistanmeldelser)

Kursets varighed:

3 timer

Formål
Formålet med uddannelsen er at træne dig og dine kolleger til at gribe effektivt ind
ved en livstruende ulykke.
Uddannelsen vil bibringe den enkelte værktøjer til at håndtere et samlet førstehjælps-
forløb ved en livstruende ulykke, herunder have forståelse for overlevelseskæden ved
hjertestop. Endvidere skal den enkelte deltager efter kurset kunne yde Hjerte-Lunge-
Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning.

Læs også:
 >> Værd at vide om førstehjælp
 >> Hvorfor træning er så vigtigt på jeres føstehjælpskursus


Indhold
  Ulykkesdisponering
  Redningskæden ved hjertestop
 Hjerte-Lunge-Redning
 Nødflytning af forulykket ved f.eks. evakuering
 Førstehjælp ved en række livsfarlige ulykkestyper
 Psykisk førstehjælp
 Anatomi
 Situationsøvelser / handlebaner

Kursets rammer
Kurset afvikles gerne på din arbejdsplads for at skabe så realistiske situationsspil som muligt med udgangspunkt i de ulykkestyper, som vil være mest sandsynlige netop her.
Der kræves god plads til øvelser og praktisk tøj anbefales.
Har din arbejdsplads ikke et egnet lokale til førstehjælpsundervisning, kan vi arrangere
kursuslokaler for jer.

Undervisningen på kurset er baseret på en høj grad af elevinvolvering, hvor et stort
antal træningsøvelser fra jeres hverdag sikrer et højt indlæringsniveau og langtidshold-
bare førstehjælpsfærdigheder. Dette undersøttes af, at vi altid har rigeligt udstyr med
til, at alle hele tiden kan være aktive under træningsøvelserne og dermed få det op-
timale udbytte ud af kurset.


Målgruppe
Alle kan deltage. Der kræves ingen forudsætninger.

Kursuspriser
Kr. 4.200,00 ex moms.
Ovenstående priser gælder for kurser på Sjælland samt Lolland og Falster.
Ved kurser i Jylland / på Fyn tillægges et transportgebyr på kr. 1,60 ex moms pr. km
Indhent tilbud for kurser på ikke-brofaste øer.
Priserne er inkl. kursusmaterialer og kursusbeviser.

Deltagerantal
Max. 16

Copyrights © 2018  LIVREDNINGSKURSER              KONGOVEJ 2             2300 KØBENHAVN S             CVR nr. 29645175